Projectleider splitsing URA


Data extracties en de verwerking/conversie van data bij KIS leverancier Care2U. Tevens verantwoordelijk voor uitwisseling van informatie tussen KIS en HIS. Mijn domeinkennis van alle verschillende zorgsystemen komt hierbij uitstekend van pas


Verbeterproject afd. Conversie & Clusterin, verantwoordelijk voor proces en structurering

Ondersteunen alle conversie- en clusteringtrajecten van AIS en HIS. Tevens onderzoek en oplossen complaints


Conversietraject van AIS’sen bij Promedico Apro


Project ‘Exploratie mogelijkheden analyse risicoschattingen in routinedata uit UNC-ZH huizen’ van het LUMC i.s.m. Meetpunt Kwaliteit. Analyseren MSSQL Server databases en anonimiseren data van zorgsystemen NEDAP (ONS) en PinkRoccade Care (mijnCaress )