Projecten/LinkedIn

Ruim 25 jaar ervaring op het gebied van functionele en technische kennis van zorgapplicaties, bestandsstructuren, integriteit data, technisch infrastructuur alsmede inhoudelijke kennis van o.a. geneesmiddelinformatie en -bewaking, logistiek, medische patiëntendossiers, EPD en uitwisselen van dossiergegevens. Mijn ambitie ligt bij het werken met en voor mensen in o.a. de zorg, in combinatie met ICT alsmede databeheer in brede zin van het woord. In staat om mensen te enthousiasmeren en mee te nemen in de verschillende processen.

Er zijn diverse mogelijkheden om tot het eindresultaat te komen. Ook tijdens de uitvoer van werkzaamheden blijf ik kritisch. Kan het anders, sneller, efficiënter waarbij kwaliteit voorop blijft staan.

LinkedIn:  https://www.linkedin.com/in/bernardvdploeg66/