Zorgtransmuraal op 1 maart 2019 overgenomen door Bernard van der Ploeg.

Ruim 25 jaar ervaring op het gebied van functionele en technische kennis van zorgapplicaties, bestandsstructuren, integriteit data, technisch infrastructuur alsmede inhoudelijke kennis van o.a. geneesmiddelinformatie en -bewaking, logistiek, medische patiëntendossiers, EPD en uitwisselen van dossiergegevens. Mijn ambitie ligt bij het werken met en voor mensen in o.a. de zorg, in combinatie met ICT alsmede databeheer in brede zin van het woord. In staat om mensen te enthousiasmeren en mee te nemen in de verschillende processen.

Kernwaarden; loyaal, betrouwbaar, communicatief en analytisch sterk, kwaliteits- en resultaatgericht, punctueel, klantgericht, collegiaal, verantwoordelijk, plezierig in omgang, respectvol.

Motto: “Bezint eer ge begint”. Er zijn diverse mogelijkheden om tot het eindresultaat te komen. Ook tijdens de uitvoer van werkzaamheden blijf ik kritisch. Kan het anders, sneller, efficiënter waarbij kwaliteit voorop blijft staan.

LinkedIn:  https://www.linkedin.com/in/bernardvdploeg66/

Zorgtransmuraal in 2000 opgericht door Willem van Rooij.

Ervan overtuigd dat de gezondheidszorg voor de onderlinge samenwerking meer moet kunnen profiteren van IT-systemen, is Willem in 2000 gestart met Zorgtransmuraal. Hij wilde de kennis en praktijkervaring die hij buiten de zorg had opgedaan voor de zorg gaan inzetten. Simpelweg, omdat hij wist dat het kon.

In de loop van ruim 30 jaar ervaring met IT en management heeft hij met Zorgtransmuraal zich gespecialiseerd in de digitale 1e en 2e lijns zorgcommunicatie tussen zorgverleners, zorggroepen, zorginstellingen en niet te vergeten de patiënt – want daar gaat het uiteindelijk om.